Archiwa kategorii: Erasmus+

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczynamy działania w ramach projektu Erasmus Plus- wymiana dobrych praktyk.

Projekt: „Every Student Is Special”– „Każdy Uczeń jest Wyjątkowy” łączy w działaniach naszą szkołę ze szkołami w Turcji, Łotwy, Włoch i Rumunii. Projekt będzie trwał 32 miesiące. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego- p. Ilona Piotrowicz.  Nauczyciele oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 są  bardzo zaangażowani w działania na rzecz poprawy jakości uczenia się i nauczania.

Celem projektu jest zintegrowane działanie szkól europejskich, aktywna nauka języka angielskiego, zdobywanie kluczowych umiejętności takich jak czytanie ze zrozumieniem, praca w grupie, komunikacja interpersonalna. Dla nauczycieli natomiast, wymiana  metod i technik nauczania, idei, praktyk oraz podniesienie kompetencji zawodowych jest kluczową kwestią projektu.

Działania będą zintegrowane z programami obowiązującymi w naszej szkole. Z projektem wiążą się liczne zadania i konkursy dla uczniów przy użyciu platformy e-twinning oraz w ramach dodatkowych zajęć informatycznych, plastycznych, turystycznych, teatralnych i świetlicowych.

W ramach projektu nauczyciele z naszej szkoły uczestniczą w kursach doskonalących, zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych. W tym roku szkolnym planujemy odwiedzić naszych partnerów z Rumunii i Włoch.

Chcemy, aby projekt ten motywował naszych uczniów do pracy, kształtował pozytywne wzorce postaw. Mamy nadzieję, że udział w projekcie nada naszej szkole nowy- europejski wymiar. Wierzymy, ze projekt przyczyni się do poszerzenia horyzontów, wymiany doświadczeń i zawieraniu nowych międzynarodowych przyjaźni.

www.comenius.org.pl

http://twinblog.etwinning.net/41605/

Erasmus+

http://erasmus2017-2020.pdps.lv – pod tym adresem mieści się strona międzynarodowego projektu, w którym bierzemy udział. Są tam zamieszczane aktualne informacje, opis kolejnych działań. Możecie poznać szkoły, z którymi współpracujemy…

Zapraszamy! Zajrzyjcie do nas!