Archiwa kategorii: Doradztwo zawodowe

Informacje dla rodziców

KILKA KROKÓW PROWADZĄCYCH DO WSPARCIA DECYZJI O WYBORZE PRZYSZŁEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ TWOJEGO DZIECK

6 kroków wspierającego rodzica:

  1. Krok pierwszy– zaangażuj się w działania szkoły i wychowawcy klasy
  2. Krok drugi- wspieraj swoje dziecko w podejmowaniu decyzji
  3. Krok trzeci– wspieraj w odkrywaniu siebie, swoich zasobów, szczególnie tych, które warto wziąć pod rozwagę w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej
  4. Krok czwarty– wspieraj w szukaniu i analizowaniu zasobów informacji zawodowej, zwłaszcza tej dotyczącej wiedzy o zawodach
  5. Krok piąty– wspieraj w wyborze szkoły ponadpodstawowej. To ważne, by kolejne cztery/pięć lat było owocnie wykorzystanych
  6. Krok szósty– wspieraj w planowaniu przyszłości, formułowaniu celów

Podsumowując, masz swój udział w kreowaniu kariery swojego dziecka.

 Rodzice mają bardzo duży wpływ na rozwijanie preferencji zawodowych swojego dziecka. Środowisko rodzinne silnie oddziałuje na to, co uczeń myśli o swojej przyszłości.

 Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, wykonywaniem zawodu czy uczeniem się. To, co mówią rodzice, w jaki sposób oceniają zawody, które biorą pod uwagę dzieci, może zdecydowanie odbić się na decyzjach dzieci. Informacje przekazywane przez rodziców o zawodach, szkołach, pracy zawodowej to często pierwsze źródło informacji, któremu uczniowie z zaufaniem przyklejają etykietę „wiarygodne”. Rodzicu, jak widać, możesz być główną inspiracją wyborów swoich dzieci, nie tylko dlatego, że dostarczasz modelowych wzorców jakiejś profesji, ale także ze względu na skalę bezpośredniego (nie)świadomego zaangażowania w proces wyboru zawodu przez swoje dzieci.

Doradztwo zawodowe

 „ Wybierz zawód , który lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować ‘’

KONFUCJUSZ

Uwaga!Zgodnie zUstawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 7.od 1 września 2017 r. w klasach VII szkoły podstawowej wprowadza się obowiązek realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które w  ustawie Prawo oświatowe wskazano jako jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. W każdej 7 klasie zrealizowane zostanie 10 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia są prowadzone w oparciu o autorski program nauczania.

Zajęcia warsztatowe dotyczące samopoznania w kontekście przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych.

Warsztaty o tematyce samopoznania przede wszystkim pozwalają realnie spojrzeć na własną osobę, poprzez poznanie swoich zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, cech charakteru, systemu wartości oraz stanu zdrowia. Podczas zajęć uczeń ma okazję poznać swoje predyspozycje, mocne strony, określić typ osobowości i temperament, co jest bardzo istotne przy świadomym i przemyślanym wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Dzięki temu programowi  uczeń kończący szkołę podstawową:
– poznaje szkolny i pozaszkolny system kształcenia,
– potrafi realnie ocenić swoje możliwości pracy w danym zawodzie (stan zdrowia, właściwości fizyczne i psychiczne)
– wie, co jest dla niego ważne – „wartości”
– wie, co go interesuje „zainteresowania”
– wie, co potrafi robić „kompetencje”
– wie, kim jest „osobowość, temperament”
– wie, czego nie chce robić,
– wie, czego chciałby się nauczyć,
– czuje się odpowiedzialny za swoją przyszłość i umie podjąć decyzję

Przydatne linki:

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

Ścieżki kształcenia http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

Gdzie znajdę pomoc http://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/

Rynek pracy http://doradztwo.ore.edu.pl/rynek-pracy/