70 lat minęło …

W środę, 1 czerwca 2016 r. jubileusz 70-lecia szkoły, a także 20-lecia nadania imienia obchodziła  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie. Był to wyjątkowy i niezapomniany dzień, pełen dobrych emocji, radosnych spotkań, wspomnień i refleksji.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00 Mszą Świętą w intencji pracowników i absolwentów Szkoły w kościele pw. Św. Mikołaja w Nowej Rudzie, którą celebrował proboszcz parafii ksiądz Jerzy Kos, zaproszony gość – absolwent SP nr 2 – ksiądz Robert Strawiński oraz ks. Piotr Gołuch.
We mszy uczestniczyło wielu byłych i obecnych pracowników Szkoły, a także licznie zgromadzeni absolwenci, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście.
Podniosłość uroczystości podkreśliła obecność w kościele pocztu sztandarowego Szkoły. W oprawę liturgii słowa podczas mszy włączyli się nauczyciele i uczniowie. Podczas liturgii eucharystycznej przedstawiciele społeczności szkolnej przekazali dary na ręce księdza proboszcza: świece i kwiaty, emblemat szkoły oraz chleb i wino.
Po mszy, wszyscy udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam odbył się dalszy ciąg uroczystości. Przed wymarszem uroczystego pochodu, jeszcze przy kościele, rozdane zostały uczniom i gościom okazjonalne plakietki z logo szkoły.
Program oficjalny i artystyczny prowadzili: dyrektor szkoły Urszula Kamińczak-Podgórna, wicedyrektor Wiesława Małachowska oraz uczniowie Daniela Zielińska oraz Przemysław Dyjak. W pierwszych wystąpieniach panie dyrektorki powitały wszystkich przybyłych i wzruszającym przemówieniem wprowadziły w nastrój wspomnień i refleksji. Życzyły wszystkim, aby ten jubileuszowy dzień zapisał się trwale w dobrych wspomnieniach, a za pamięć i obecność na spotkaniu jubileuszowym podziękowały wszystkim bardzo serdecznie. Głos zabrali również Burmistrz Miasta, absolwent jubilatki – pan Tomasz Kiliński oraz wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – pan Jacek Krogel. Pan Burmistrz w pełnym ciepłych słów przemówieniu docenił siedemdziesięcioletni dorobek placówki, doskonałe połączenie jej tradycji z nowoczesną edukacją. Pan Krogel pogratulował szkole jubileuszu, a także podziękował naszej placówce za aktywną współpracę z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka. Wyróżnił i szczególnie podziękował nauczycielkom: Joannie Fiszer, Wandzie Czarnieckiej, Annie Wiącek, Iwonie Szuber, Zofii Babik-Pietras za bezinteresowną pomoc, działalność na rzecz dzieci oraz szerzenie idei patrona szkoły – Janusza Korczaka.
Podczas uroczystości widzowie obejrzeli kilka prezentacji multimedialnych dotyczących historii naszej szkoły, życia i działalności patrona Janusza Korczaka, a także szeroko rozumianej działalności i aktywności uczniowskiej. Prezentacje przeplatane były pięknymi i wzruszającymi wierszami. We wszystkich sercach … Nauczycieli, Absolwentów, Uczniów, Rodziców i Przyjaciół Szkoły odżyły wspomnienia i w niejednym oku zakręciła się łezka. Program był okazją do wspomnień, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się figle, przeżywa chwile radości, nawiązuje przyjaźnie.
Na zakończenie tej części spotkania prowadzący zaprosili wszystkich do obejrzenia przedstawienia teatralnego pt. „Brzydkie kaczątko”. Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie akademii. Publiczność nagrodziła młodych aktorów gromkimi brawami.
Po zakończonej uroczystości we wspólnym korowodzie wszyscy udali się do szkoły. Pani Dyrektor zaprosiła gości w mury naszej szkoły. Pyszny tort oraz wspólny poczęstunek zebranych sprzyjał podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły, a także spotkaniom i wspomnieniom po latach. Przybyli goście, absolwenci, zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić im „podróż sentymentalną” w przeszłość, przygotowano liczne ekspozycje, prezentacje, wystawy prac plastycznych oraz wytwory artystyczne uczniów „Dwójki”.  Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych ksiąg, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów do Pamiątkowej Księgi.
Przed budynkiem szkoły dla uczniów również czekała niespodzianka. Nauczyciele wraz z rodzicami przygotowali dla dzieci Festyn z okazji ich święta – Dnia Dziecka. Na uczniów czekało mnóstwo atrakcji, m.in. studnia szczęścia, malowanie twarzy, wspólne tańce przy muzyce, zumba, pokaz Teakwondo. Uczniowie otrzymali talony na ciasto, ciepłą kiełbaskę, balony, upominki.  Najmłodsze dzieci miały okazję pobawić się z animatorami – pracownikami Bajkolandii – z Myszką Miki i Mini.
Ten dzień był bardzo emocjonujący dla całej społeczności szkolnej. Na buziach najmłodszych gościł radosny uśmiech.
Pragniemy jeszcze raz podziękować, wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy całego grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców, sponsorów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i sympatyków szkoły ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.
Scenariusz uroczystości w MOK-u opracowała Anna Wiącek, Wiesława Małachowska.
Scenariusz uroczystej mszy przygotowała siostra Bernadeta Rusin, ślemy podziękowania dla Pana Artura Turańskiego za oprawę muzyczną mszy.
Opracowanie i przygotowanie prezentacji i oprawy graficznej uroczystości w MOK-u – Urszula Kamińczak-Podgórna.
Grupę teatralną przygotowała do występu Iwona Szuber.
Przygotowanie wystawy w MOK-u – Monika Stokłosa, Joanna Fiszer, Beata Eisfeld.
Występ taneczny grupy uczniów z kl. 1b przygotowała Wanda Czarniecka.

Niebawem dalsze zdjęcia…

Link do prezentacji – 70 lat minęło ... 
L
ink do prezentacji – a tak jest teraz!
Link do prezentacji – Janusz Korczak (wkrótce)