Projekty realizowane w naszej szkole

 

Lp. Nazwa projektu Czas realizacji Beneficjent/ilość uczestników Instytucja ogłaszająca konkurs Uwagi
1 Trzymaj formę Rok szkolny 2016-17 Uczniowie klas IV-VI / ok. 130 uczniów Sanepid Całościowe sprawozdanie  B.Eisfeld – czerwiec 2017 r.
2 Nie pal przy mnie proszę Rok szkolny 2016-17 Uczniowie klas I / 20 uczniów Sanepid
3 HIV, AIDS Rok szkolny 2016-17 Uczniowie klas V-VI/ ok. 100 uczniów Sanepid
4 Czyste powietrze wokół nas Rok szkolny 2016-17 Dzieci w oddziale przedszkolnym/ok.13 dzieci Sanepid
5 Sport i rekreacja – moich ruchów gracja wrzesień 2016 r.– grudzień 2016 r. Uczniowie klas I-VI Gmina Miejska Nowa Ruda – fundusz MPPiRPASKS, wyjazdy na basen w formie zaj. popołud., wyjazd na lodowisko, k.ekologiczne, teatralne
6. Lepsza szkoła
logo-lepsza_szkola

Lupa

Kontynuacja Rok szkolny 2016-17 Uczniowie klas IV-VI

 

 

Uczniowie klas II

GWO Proj. edukacyjny: matematyka, jęz. polski

 

edukacja wczesnoszkolna

7. Nauka pierwszej pomocy Rok szkolny 2016-17 Uczniowie klas II i III Kontynuacja działań z lat ubiegłych
8  Owoce w szkole Rok szkolny 2016-17 Uczniowie klas I-III Kontynuacja działań z lat ubiegłych Projekt zdrowotny
9 Szklanka mleka Rok szkolny 2016-17 Uczniowie klas I-VI i oddziały przedszkolne Kontynuacja działań z lat ubiegłych Projekt zdrowotny
10 Mam kota na punkcie mleka Rok szkolny Uczniowie klas II i IV Projekt edukacyjny o charakterze zdrowotnym
11 Miedzy nami kobietkami Rok szkolny 2016-17 Uczennice klas VI Kontynuacja działań z lat ubiegłych Projekt edukacyjny
12 Cała Polska czyta dzieciom Rok szkolny 2016-17 Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-III Kontynuacja działań z lat ubiegłych Projekt edukacyjny zachęcający do czytania

Dodatkowe informacje

Program Lepsza Szkoła: uczestnikiem programu Język polski. Wielki sprawdzian  są nauczycielki języka polskiego, które korzystają z podręczników Między nami w SP2 oraz sami uczniowie. Nauczycielki przeprowadzają kolejne testy (dzieląc klasę na dwie grupy: A i B) i sprawdzają je za pomocą kluczy odpowiedzi. Pierwszy test w klasach 4 i 5 – Test na wejście – to test diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów na początku roku szkolnego.  W określonych terminach nauczyciele wpisują wyniki testów na stronie www.LS.gwo.pl. Po upływie terminu wpisywania wyników każdego z testów nauczyciel zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich. Testy ułatwiają nauczycielom zaplanowanie pracy, kontrolę postępów i analizę wyników nauczania. Uczniom pomagają przygotować się do sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej. Do każdego podręcznika serii Między nami przygotowano tyle testów, ile jest rozdziałów w podręczniku. Dodatkowo każdej klasie proponujemy na zakończenie roku szkolnego test diagnozujący wyniki całorocznej pracy ucznia.

Podobnie przebiega program Lepsza Szkoła – matematyka – tutaj testów jest znacznie mniej – są 3: na wejściu, w trakcie roku szkolnego i na zakończenie rocznej pracy,