Nasz Patron – Janusz Korczak

korczak2Janusz Korczak (rodowe nazwisko Henryk Goldszmit) – urodził się w 1878 roku w Warszawie w rodzinie żydowskiej. Studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Potem kontynuował naukę w Berlinie, Paryżu i Londynie.
W latach 1905-1912 pracował jako lekarz w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Od 1912 roku zajął stanowisko dyrektora Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie przy ul. Krochmalnej 92. W sierocińcu dla dzieci polskich – „Naszym Domu” – Korczak wypracował nowatorski system wychowawczy i opiekuńczy. Dodatkowo prowadził działalność społeczną i oświatową. Był autorem popularnych „gadaninek radiowych” w Polskim Radio. Założył pismo dla dzieci i młodzieży „Mały Przegląd”. Jego książki znali dorośli i dzieci. Najbardziej znane tytuły to: „Jak kochać dziecko”, „Prawa dziecka do szacunku”, „Król Maciuś Pierwszy”, „Kajtuś Czarodziej”. Teksty Korczaka tłumaczone są na wiele języków świata, m.in. ukazały się wydania w języku niemieckim i hebrajskim.
W 1940 roku decyzją władz niemieckich Dom Sierot został przeniesiony na teren warszawskiego getta, na ul. Chłodną 33 (stamtąd po pewnym czasie musieli się przenieść do domu przy ul. Siennej 16 i Śliskiej 9).
Sam Janusz Korczak był przez miesiąc więziony na Pawiaku, przesłuchiwany przez Gestapo w Alei Szucha. Po powrocie był zmieniony, przygnębiony. Przeczuwał co okupanci mogą z Nimi zrobić. Tragiczny moment nastał w sierpniu 1942 roku. Korczak z personelem i dziećmi zostali wywiezieni do hitlerowskiego obozu śmierci w Treblince. Tam wszyscy zginęli w komorach gazowych.
Pamięć o Januszu Korczaku nie zgasła. W Polsce działa Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Pamięć wielkiego pedagoga, społecznika jest pielęgnowana przez liczne ośrodki nauki, kultury, oświaty tak w Polsce jak i na całym świecie. Rok 1978 był ogłoszony przez UNESCO Rokiem Korczaka. W ten sposób Korczak wpisany został do księgi najwyższych autorytetów kultury światowej.

Janukbszd