e-Dziennik

Szkoła prowadzi prócz tradycyjnego dziennika także dziennik elektroniczny, by umożliwić rodzicom jak i uczniom poprzez bieżący dostęp do ocen, frekwencji czy uwag – monitorowanie postępów tych ostatnich.

e-Dziennik spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu MEN, w szczególności:

  • gwarantuje możliwość jednoznacznego identyfikowania osoby wprowadzającej lub modyfikującej dane,
  • umożliwia rejestrację historii wszystkich wprowadzanych zmian w dzienniku wraz z informacją o osobie wprowadzającej bądź modyfikującej dane,
  • zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

e-Dziennik zapewnia rodzicom:

  • monitorowanie ocen, uwag i frekwencji swojego dziecka,
  • bieżący dostęp do szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć dziecka, takich jak: data wystawienia oceny, kategoria, waga oceny do średniej, dane nauczyciela, który wystawił ocenę,
  • możliwość elastycznego reagowania na nieprawidłowości w nauce, postawie oraz zachowaniu dziecka, dzięki mechanizmom zapewniającym bezpośrednią komunikację na linii: szkoła-dom,
  • uzyskanie bieżących informacji w zakresie planu zajęć swojego dziecka i jego ewentualnych zmianach, planowanych sprawdzianach, wycieczkach, czy też ważnych wydarzeniach szkolnych.

Od 1.09.2015 r. nasza szkoła zmienia usługodawcę systemu informatycznego z „Edukacja Web3.0 – Dziennik elektroniczny”  na Librus Sp. z .o.o. „Librus Synergia”. Jeśli wdrożenie nowego systemu przebiegnie sprawnie, to planujemy po I sem. roku szkolnego 2015/16, złożyć wniosek do naszego organu prowadzącego w sprawie pozwolenia na prowadzenie wyłącznie wersji elektronicznej dokumentacji szkolnej.