Prawo szkolne

 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie
 2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 3. Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów:

  • kształcenie zintegrowane
  • język polski
  • język angielski
  • język niemiecki
  • historia i społeczeństwo
  • WOS
  • historia
  • przyroda
  • biologia
  • chemia
  • matematyka
  • fizyka
  • plastyka
  • muzyka
  • zajęcia techniczne
  • technika
  • zajęcia komputerowe
  • informatyka
  • wychowanie fizyczne
 4. Regulaminy Wewnątrzszkolne:

  • samorządu uczniowskiego
  • rady rodziców
  • biblioteki i ICIM
  • świetlicy
  • pracowni komputerowej
  • pracowni przyrodniczej
  • sali gimnastycznej
  • korzystania z boiska przyszkolnego
  • korzystania z placu zabaw
  • bezpieczeństwa i higieny
  • pracy
  • organizacyjny szkoły
  • ochrony danych osobowych
 5. Procedury Wewnątrzszkolne
 6. Zarządzenia i komunikaty