Noworudzkie Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczynka”

Przy naszej szkole w 2010 r. powstało Noworudzkie Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczynka”, które jest pozarządową organizacją pożytku publicznego. Nasze Stowarzyszenie działa na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

http://www.koniczynkanowaruda.strefa.pl/ tutaj znajdziesz więcej informacji o działalności Stowarzyszenia, o realizowanych projektach.

Wizytówka:
Noworudzkie Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczynka”
ul. Sportowa 1a; 57-400 Nowa Ruda
Bank: GBS Radków z/s w Nowej Rudzie
REGON: 021282060             NIP: 885 16 27 105          KRS: 0000356192

Nr konta: 09-9536-0001-2001-0010-4926-0001
Data powstania: 27.05.2010r.

Dyplom dla 4listnej

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dyplom za udział w Konkursie „zDolne NGO”.
Wyróżnienia i nagrody były wręczane przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia, podczas gali podsumowującej konkurs na najlepszą organizację pozarządową działającą na terenie województwa dolnośląskiego.  Na uroczystości byli również obecni przedstawiciele władz miasta z Tomaszem Kilińskim – Burmistrzem Miasta Nowa Ruda  na czele.
Gala odbył się 13 maja 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.
„zDolne NGO” to konkurs, który organizowany jest od 2012 roku. W każdym roku nagradzane są organizacje działające w innym obszarze. W bieżącej edycji były brane pod uwagę organizacje działające w obszarze aktywności obywatelskiej.

Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy.”
Johann Wolfgang Goethe

Z ogromnym zaangażowaniem wielu życzliwych ludzi, 18 grudnia 2015 r. odbyło się w Słupcu (na sali dawnego GDK) przedświąteczne spotkanie dla dzieci pod hasłem „Książka pod choinką”. Od kilku lat spotkanie to organizuje Noworudzkie Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczynka” działające przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie oraz Stowarzyszenie „Pro Publico Bono”.
Z wielką radością chcemy podziękować ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do przygotowania tak pięknej uroczystości. A w szczególności Pani Zofii Babik- Pietras, Pani Annie Wiącek z zarządu „Czterolistnej Koniczynki” i  Pani Irenie Caryk reprezentującej Pro Publico Bono, a także małym i dorosłym pomocnikom z SP 2 w Nowej Rudzie, którzy wzięli udział w zbiórce żywności 5 grudnia w sklepach BIEDRONKA – pod patronatem Banku Żywności. Zebrano 110, 98 kg żywności, a pomocą objęto ponad 60 rodzin.
Chwile spędzone razem były niezapomniane. Zaszczycili nas swoją obecnością Burmistrz Miasta Nowa Ruda Pan Tomasz Kiliński oraz Dyrektor SP 2 w Nowej Rudzie Urszula Kamińczak- Podgórna. W miłej atmosferze wręczono dzieciom prezenty, składano życzenia, a spotkanie uświetnił występ scholi pod kierownictwem Pana A. Turańskiego oraz młodzieży z KSM pod opieką W. Butnika.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli także liczyć na wsparcie Noworudzian, którzy, rozumiejąc problemy naszego miasta, włączają się w akcje charytatywne takie jak nasza. Wszystkim z tego miejsca życzymy pomyślności w Nowym Roku 2016.
i. sz.

24 września 2016 r. na Górze Anny zorganizowany został plener plastyczny pn „Malujemy Nadzieję”, fundusze zostały pozyskane z projektu Tesco czytaj więcej
img_10