Plan zajęć pozalekcyjnych

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/15