Kadra pedagogiczna

Urszula Kamińczak-Podgórna
Dyrektor Szkoły
Danuta Markuszewska, Mariola Szymańska
Wicedyrektorzy

Wychowawczyni w oddziale przedszkolnym: Wiesława Tyś.

Nauczyciele I etapu edukacyjnego:

Beata Eisfeld
Aleksandra Figiel
Joanna Fiszer  Monika Mędrala
Monika Wąż Agata Borysiewicz
Danuta Babiak  Mirosława Torba
Danuta Antas Izabela Kilijańska
Magdalena Szuber – anglistka
siostra Bernadetta Rusin siostra Agnieszka Wróbel

Nauczyciele II etapu edukacyjnego i oddziałów gimnazjalnych:

Iwona Szuber 
Anna Wiącek
Alicja Krywejko
Andżelika Warszczuk
Joanna Kiertucka
 

 język polski

Zbigniew Kiliński
Jacek Cichański
Mirosława Torba
 historia, wos, 
Ilona Piotrowicz
Ewelina Szałkowska
Martyna Marek
 język angielski
Barbara Stoińska
 język niemiecki
Nina Zabłocka (matematyka)
Wiesława Małachowska (matematyka)
Agnieszka Chalcarz (matematyka)
Jolanta Wójcik (matematyka)
Halina Niechwiadowicz (matematyka)
Aneta Telus
 matematyka, fizyka
Janina Kawulak
Małgorzata Wygoda-Pawlina
Danuta Markuszewska
przyroda, biologia
Halina Niechwiadowicz
chemia
Danuta Markuszewska
Marcin Grenda
geografia
Ewa Wieczorek
ks. Tomasz 
 religia, muzyka
Stokłosa Monika
 plastyka, muzyka
Buczakowska Ewa
Dobrzeniecki Przemysław
 wychowanie fizyczne
Eisfeld Beata wychowanie do życia w rodzinie
Pedagog szkolny – Ewa Słota, Marta Niemierowczenko, Barbara Leśniak
Bibliotekarz – Elżbieta Zielińska, Joanna Kazimierska, Barbara Leśniak