Organy społeczne w szkole

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:
klasy IV-VII i gimnazjum:

  • Przewodnicząca: Anna Wieczorek
  • Z-ca przewodniczącej: Martyna Kalbarczyk
  • Członkowie Rady Samorządu:  Piotr Traczyński, Hanna Ciechanowska, Sara Dąbrowska

klasy I-III:

Mały Samorząd Uczniowski
ul. Sportowa
przewodnicząca: Amelka Banaś kl 3c
zastępca: Lena Witek kl 3c
zastępca: Maja Górnicka kl 2a

filia ul. Srebrna
przewodnicząca: Helena Szczygieł – filia kl 2
zastępca: Nikola Bogacz – filia kl 3b
zastępca: Szymon Kowalczyk- filia kl 1

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18 dostępny jest w dzienniku elektronicznym.

Podczas spotkania rady rodziców dnia 20.09.2016 r. nie ustalono wysokości składki na konto rady rodziców. Rada na kolejnym zebraniu będzie rozmawiała o tej kwestii, jak również o dalszym
fundowaniu nagród pieniężnych na koniec roku szkolnego dla najlepszej klasy z II etapu edukacyjnego w wysokości.

Podczas spotkania rady rodziców dnia 1.10.2014 r. nie zmieniono wysokości składki, obowiązuje nadal w wysokości 20,00 zł od rodziny na wydatki określone w regulaminie Rady Rodziców (w tym 30% składek klasy na cele określone przez oddziałowe rady rodziców w porozumieniu z wychowawcą i uczniami zgodnie z regulaminem rady rodziców).
Rodzice utrzymali swoją decyzję o ufundowaniu nagród pieniężnych na koniec roku szkolnego dla najlepszej klasy z I i II etapu edukacyjnego w wysokości: dla klas 1-3 nagroda finansowa wynosi 400 zł, a dla klas 4-6 pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 600 zł.

Konto Rady Rodziców jest założone w Banku Spółdzielczym – oddział w Nowej Rudzie, ul. Rynek.
Nr rachunku: 51 9536 0001 3001 0010 3091 0001.
Skarbnicy Rad Oddziałowych proszeni są o dokonywanie wpłat bezpośrednio w banku – z podaniem informacji na blankiecie przelewu z której klasy jest dokonana wpłata.

W dniu 28.10.2013 r. podczas spotkania przedstawicieli rady rodziców, grona pedagogicznego i samorządu uczniowskiego podjęto wspólną decyzje o przystąpieniu szkoły do konkursu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” ogłoszonego przez DKO.

W roku 2016/2017 rodzice sami ubezpieczają swoje dzieci NNW – szkoła umożliwi zawarcie umów, poprzez zaproszenie przedstawicieli różnych firm ubezpieczeniowych do szkoły w dniu pierwszych zebrań z rodzicami.
Rada rodziców na spotkaniu w czerwcu 2015 z przedstawicielami różnych firm ubezpieczeniowych podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów NNW w firmie PZU w roku szkolnym 2015/16.
Rada rodziców na spotkaniu w czerwcu 2014 z przedstawicielami różnych firm ubezpieczeniowych podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów NNW w firmie PZU w roku szkolnym 2014/15.
Rada rodziców na spotkaniu w czerwcu 2013 z przedstawicielami różnych firm ubezpieczeniowych podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów NNW w firmie Alianz w roku szkolnym 2013/14.